thông tin liên hệ
TRẦN HỒNG ĐÔNG
GIÁM ĐỐC - 0908 173 683

-

PHẾ LIỆU NHÔM

Phế liệu nhôm
Phế liệu nhôm
Phế liệu nhôm
Phế liệu nhôm
Phế liệu nhôm
Phế liệu nhôm
Phế liệu nhôm
Phế liệu nhôm
Phế liệu nhôm
Phế liệu nhôm
Phế liệu nhôm
Phế liệu nhôm

PHẾ LIỆU ĐỒNG

Phế liệu đồng
Phế liệu đồng
Đồng motor
Đồng motor
Đồng thau dạng mạt
Đồng thau dạng mạt

PHẾ LIỆU GIẤY - BAO BÌ

Giấy phế liệu Air Laid
Giấy phế liệu Air Laid
Giấy hộp carton phế liệu
Giấy hộp carton phế liệu
Phế liệu bao bì
Phế liệu bao bì
Bìa Carton
Bìa Carton

PHẾ LIỆU SẮT - THÉP

Phế liệu sắt, thép
Phế liệu sắt, thép
Phế liệu sắt, thép
Phế liệu sắt, thép
Phế liệu sắt, thép
Phế liệu sắt, thép
Phế liệu sắt, thép
Phế liệu sắt, thép

PHẾ LIỆU VẢI VỤN

Vải vụn
Vải vụn
Vải vụn
Vải vụn

XÁC NHÀ XƯỞNG CŨ

Thu mua xác nhà xưởng cũ
Thu mua xác nhà xưởng cũ
Thu mua xác nhà xưởng cũ
Thu mua xác nhà xưởng cũ
Thu mua xác nhà xưởng cũ
Thu mua xác nhà xưởng cũ

LU NHỰA - THÙNG PHI

Lu Nhựa Xanh 100L-120L-150L
Lu Nhựa Xanh 100L-120L-150L
Bồn 1 Tấn Đế Sắt
Bồn 1 Tấn Đế Sắt
Can nhựa 20L-30L
Can nhựa 20L-30L
Lu nhựa Xanh 100L- 120L- 150L
Lu nhựa Xanh 100L- 120L- 150L
Can Nhựa Xanh 30L
Can Nhựa Xanh 30L
Thùng Phi Sắt
Thùng Phi Sắt

PHẾ LIỆU NYLON - BỌC DẺO

Nylon
Nylon
Bọc dẻo
Bọc dẻo
Bọc dẻo
Bọc dẻo
Nylon
Nylon
Nylon
Nylon
Nylon
Nylon
Nylon
Nylon